آموزش دور ۲ فرمون

آموزش دور ۲ فرمون

دور زدن با دو فرمان:
در خیابانهایی که عرض آن کمتر از ۱۲ متر باشد ومجازبه دورزدن باشیم دور دو فرمانه(سه فرمانه)میزنیم
۱- ابتدا راهنمای راست را روشن می کنیم و در منتهی الیه سمت راست راه توقف میکنیم(پارک سی سانت)…

۲- راهنمای سمت چپ را روشن کرده و با دنده یک، آماده انجام ایست خروج از پارک میشویم(زاویه سی درجه ماشین)
۳- با نگاه کردن به آینه ی چپ وبرگرداندن سر به عقب ودیدن نقطه ی کور با رعایت حق تقدم عبور به سمت وسط خیابان حرکت کرده(دراین لحظه فرمان تا انتها به چپ چرخانده شود) وقبل از لحظه ای که ماشین ما وارد لاین مقابل شود در صورت نیازتوقف می کنیم
۴- زمانی که جدول جلو از دید راننده محو شد، فرمان رادودوربه سمت راست می چرخانیم.
۵- به زیر قاب آینه های بغل نگاه می کنیم و از زیر قاب هر کدام زودتر جدول جلو دیده شد توقف می کنیم (معمولا از زیر قاب آینه ی چپ زودتر جدول دیده می شود)
۶- راهنمای سمت راست را روشن میکنیم و ماشین رادرحالت دنده عقب قرار می دهیم ضمن حرکت لاک پشتی به عقب باقیمانده ی فرمان را به راست می چرخانیم(بهتراست در همین جا فرمان را دو دور به چپ برگردانیم).(تذکر قبل از شروع حرکت طرفین خیابان را کنترل می کنیم)
۷- زمانی که از جلوی کاپوت جدول جلو دیده شد متوقف می شویم و راهنمای چپ را زده و دنده را درون دنده ی یک قرارمی دهیم و باقیمانده ی فرمان را به چپ می چرخانیم
در این جا دور شما کامل شده است.
مواردی که افسر در هنگام آزمایش دور دو فرمانه مد نظر قرار می دهد:
۱-رعایت فاصله های مناسب هنگام جلو وعقب رفتن
۲-خروج از پارک ورعایت حق تقدم
۳-تسلط به کلاج وگاز-فرمان
۴-هوشیاری وعکس العمل مناسب نسبت به اعمال سایر رانندگان
۵-حرکت با دنده عقب با دقت ومراقبت وکنترل کامل

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *