​​ عکس خرابی های طوفان سندی

عکس خرابی های طوفان سندی

عکس خرابی های طوفان سندی

بیش از ۷ میلیون نفر بدلیل این توفان، دچار قطعی برق شده اند. ۵۰ خانه نیز دچار سیل و آتش سوزی شده است. باراک اوباما وضعیت نیوریورک را “فاجعه بزرگ” اعلام کرد. هم اکنون می توانید عکس هایی از این فاجعه را مشاهده کنید.

sandi عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir  عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 1 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 2 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 3 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 4 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 5 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 6 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 7 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 8 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 9 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 10 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 11 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 12 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 13 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 14 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 15 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 16 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 17 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 18 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 19 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 20 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 21 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 22 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 23 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 24 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 25 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 26 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 27 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 28 عکس خرابی های طوفان سندی

toofan sandi www.patugh.ir 29 عکس خرابی های طوفان سندی

عکس ها از: عصر ایران


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>