​​ فرکانس شبکه نمایش
Xبستن تبلیغات
>

فرکانس شبکه نمایش

فرکانس شبکه نمایش

فرکانس و چگونگی دریافت شبکه نمیش برای هر استان

namayesh فرکانس شبکه نمایش

شبکه نمایش، با رسیورهای معمولی از طریق ماهواره قابل دریافت نبوده و دریافت آنها فقط با رسیورها ی اچ دی از طریق فرکانس ۱۱۸۸۰ ماهواره بدر (عربست) و نیز به وسیله گیرنده های دیجیتال از فرکانس های زیر امکان پذیر است.

fer patugh ir فرکانس شبکه نمایش

fer patugh ir 1 فرکانس شبکه نمایش

fer patugh ir 2 فرکانس شبکه نمایش


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارسرنا گفته است :

ارسال نظر


>