​​ فرکانس شبکه ورزش
Xبستن تبلیغات
>

فرکانس شبکه ورزش

فرکانس شبکه ورزش

varzesh فرکانس شبکه ورزش

تصویر کانال IRIB VARZESH روی آسیاست ۳S واقع در ۱۰۵٫۵ شرقی با این مشخصات دریافت شد… دریپارامترهای افت: DVB-S2
12375 سیمبل ریت ۱۷۸۴۵ (عمودی)

کد:

BISS KEY: 11 11 11 33 11 11 11 33


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارMahdi گفته است :

من تازه می خواهم استفاده کنم معلوم شود که خوب است یا نه؟


ارسال نظر


>