​​ تغییبر تاریخ امتحانات ترم تابستان پیام نور
Xبستن تبلیغات

تغییبر تاریخ امتحانات ترم تابستان پیام نور

تغییبر تاریخ امتحانات ترم تابستان پیام نور

تاریخ امتحانات ترم تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور به دلیل برگزاری اجلاس کارشناسان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ۵ و ۶ شهریور، برگزاری اجلاس وزاری خارجه در ۷ و ۸ شهریور ماه و برگزاری اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در ۹ و ۱۰ شهریور در تهران تغییر کرد.

p1 تغییبر تاریخ امتحانات ترم تابستان پیام نور

بدین ترتیب امتحانات ترم تابستان ۹۱ پیام نور از روز ۱۲ شهریور آغاز خواهد شد و تا ۱۹ شهریور ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که این بخشنامه برای کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور کشور می باشد.البته ساعت برگزاری امتحانات هیچگونه تغییری نکرده است.

بر اساس این بخشنامه تاریخ امتحانات ۴ شهریور به ۱۲ شهریور، ۵ شهریور به ۱۳ شهریور، ۶ شهریور به ۱۴ شهریور، ۷ شهریور به ۱۵ شهریور، ۸ شهریور به ۱۶ شهریور، ۹ شهریور به ۱۸ شهریور و ۱۱ شهریور به ۱۹ شهریور تغییر یافت.

منبع: خبرگزاری ایسنا


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>