​​ تمرینات سخت نظامیان چینی (عکس)
Xبستن تبلیغات
>

تمرینات سخت نظامیان چینی (عکس)

تمرینات سخت نظامیان چینی

نیروهای ارتش چین برای برخورداری از آمادگی رزمی، همواره تمرینات بسیار سخت فیزیکی و روانی را پشت سر می گذارند.

ch4 تمرینات سخت نظامیان چینی (عکس)

نظامیان ارتش چین پس از گذراندن دوره های سخت و تمرینات دشوار به واحدهای ویژه و مورد نیاز تقسیم می شوند.
آنها هر هفته تمرینات دشوار بدنی و روحی دشواری را پشت سر می گذارند.

ch1 تمرینات سخت نظامیان چینی (عکس)

ch2 تمرینات سخت نظامیان چینی (عکس)

ch3 تمرینات سخت نظامیان چینی (عکس)


ساعت بند چرم زنانه طرح بهارارسال نظر


>